IE-Brouci (Chyby / Bugy IE)

Úvod

IE-Brouci jsou určeni převážně začínajícím a mírně pokročilým kodérům (X)HTML a CSS, kteří jsou často zaskočeni atypickým chováním v současnosti nejrozšířenějšího prohlížeče – tím je Internet Explorer. A právě Explorer a chyby, to jsou ta dvě slova, která k sobě v očích webmasterské veřejnosti neoddělitelně patří. Mluvím-li o chybách, mluvím nejen o zjevných programových nedostatcích (např. Peekaboo), ale i o odklonu od současných specifikací (Box Model). Tento web by Vám měl podat jasné odpovědi na typické problémy, na které můžete při ladění stránek narazit.

Proč brouci?

Nepochybuji, že to víte, ale přesto: Anglicky se brouk řekne bug. Tento termín se používá například i v technice pro označení neočekávané chybky, podobně v češtině řekneme, že program má své mouchy.

Řešené chyby

Problém s velikostí boxů (box model bug)
Mizející text v IE (Peekaboo bug)
Dvojitý vnější okraj (Double margin bug)
Problém s plovoucími elementy (Float bug)
3px mezera (3px bug)
Unscrollable content bug (problém s nezobrazením vertikálního posuvníku)
Guillotine bug (uříznutí části textu; gilotina)
Italics bug (problém s kursivou v IE)
Missing first letter bug (problém s mizejícím prvním písmenem v IE 5.5)

Typografie

Zajímá Vás typografie na webu? Navštivte moje stránky s tématem typografie webových stránek.